NEWS

999.9 S-680T、NP-06、M-35

2016/01/20


 

S-680T採用"999.9"3大專利之一「平衡」鉸鏈配置,配戴上彈性舒適。

 

 

 

NP-06黃金比例 三點平衡(鼻托、頭部兩側)+逆R腳鍊設計,不同於一般膠框,配戴上極度舒適。

 

 

 

 

 

 

 

 

M-35以英倫風展現999.9不同以往的風貌設計

 

 

 

 

 

 

 

現已到貨,歡迎到下面店家試戴皇家眼鏡999.9販售門市

 

新竹文化店 
新竹市北大路135號 
03-5358 897

 

新竹中正店 
新竹市中正路52號 
03-5237 267

 

台北八德店 
台北市八德路三段83號 
02-2570 3566

 

台中育才店 
台中市育才北路68號 
04-22257 543

 

 

--------------------------------
各店聯絡方式

皇家眼鏡 Royal Optical
FB
instagram
YOUTYBE